Góc tuyển dụng

CHUNG TAY KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ HOÀN HẢO

ỨNG VIÊN QUAN TÂM CÓ THỂ ỨNG TUYỂN BẰNG CÁC CÁCH SAU: 

– Submit your resume directly to The Mira Central Park Hotel – 1809 Nguyen Ai Quoc St., Tan Tien Ward, Bien Hoa City.

– Send your resume to email:  hro2@themiracentralpark.com.vn

– Contact Mr.Duy – 0354525756 for further information.

viVI
en_USEN viVI
Kiến thức cơ bản